Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh – Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang

Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh

BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Khoa Tài chính doanh nghiệp

BÁO CÁO THỰC TẬP  TỐT NGHIỆP

Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh  – Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang

Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh

Đề tài: Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang

Sinh viên thực tập:
Lớp:
Giáo viên hướng dẫn:

Hà Nội – 2017

MỤC LỤC
MỤC LỤC i
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii
DANH MỤC HÌNH iv
DANH MỤC BẢNG iv

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG QUANG 2

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang 2
1.1.1. Thông tin cơ bản Công ty 2
1.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang 3
1.2.1. Chức năng, ngành nghề kinh doanh, sản phẩm chủ yếu của Công ty 3
1.2.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh 4
1.2.3. Tổ chức bộ máy quản lý công ty và tổ chức bộ máy quản lý tài chính –kế toán 4
1.2.4. Đặc điểm kinh doanh của Công ty 8
1.3. Ảnh hưởng các nhân tố đến Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang 10
1.3.1. Môi trường bên ngoài 10
1.3.2. Môi trường bên trong 12
1.4. Dự án công ty năm 2016 14

PHẦN 2: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG QUANG 17

2.1. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang 17
2.1.1. Thuận lợi 17
2.1.2. Khó khăn 17
2.2. Tình hình quản trị tài chính của Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang 18
2.2.1. Thực trạng về tài sản của Công ty 18
2.2.4. Phân tích vốn lưu động của công ty 24
2.3. Ma trận Swot của Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang 26
2.4. Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang 28
2.3.1. Những kết quả đạt được 28
KẾT LUẬN 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DN : Doanh nghiệp
ĐT : Đầu tư
ĐTLĐ : Đối tượng lao động
KT : Kỹ thuật
SX : Sản xuất
SXKD : Sản xuất kinh doanh
TCT : Tổng công ty
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
TM : Thương mại
TLLĐ : Tư liệu lao động
TLSX : Tư liệu sản xuất
TSCĐ : Tài sản cố định
TSDH : Tài sản dài hạn
VCSH : Vốn chủ sở hữu
VDH : Vốn dài hạn

 

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang 4
Hình 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang 7
Hình 1.3: Biểu đồ số lao động 2012 -2015 9

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1 : Bảng các loại máy móc thiết bị của công ty 8
Bảng 1.3. Các dự án của Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang 15
Bảng 2.1. Kết cấu tài sản và nguồn vốn 2014 -2015 19
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 -2015 20

LỜI MỞ ĐẦU

Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang nói riêng thì sự phát triển phụ thuộc rất lớn vào hoạt động quản trị tài chính của bản thân doanh nghiệp hay nói cách khác là phụ thuộc vào hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp mình. Hiệu quả sử dụng nguồn lực cao hay thấp sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trong môt trường cạnh tranh quyết liệt hiện nay. Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh ở Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang là cơ hội quý báu giúp em liên hệ những kiến thức đã học ở trường. Từ đó em có cái nhìn thực tế hơn về hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang nói riêng. 


PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG QUANG

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang
1.1.1. Thông tin cơ bản Công ty
Tên: Công ty TNHH thương mại Hải Đăng Quang
Địa chỉ: Tầng 9,tòa nhà Nam Hải,KCN Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai Hà Nội
Người đại diện: Ông Phạm Mạnh Tùng
Chức vụ: Giám đốc
Người liên hệ: Ông Đặng Quang Vinh
Chức vụ: Phòng Kinh Doanh
Ngày cấp giấy phép: 02/10/2008
Ngày hoạt động: 02/10/2008
Điện thoại: 047831965

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang được thành lập theo quyết định số: 136/QĐ-UBND ngày 02/10/2008. Công ty TNHH TM Hải Đăng Quang hiện là Tổng đại lý phân phối thiết bị chiếu sáng cho hãng GE (General Electric-Hoa kỳ) và thiết bị điện công nghiệp cho hãng Hyundai-Hàn quốc. Hãng GE Lighting được nhà bác học Thomas Edion sáng lập năm 1879 tại Mỹ hiện là hãng đứng đầu thế giới về ngành chiếu sáng. Công ty đã thực hiện nhiều dự án lớn như nhà máy Pepsi, nhà máy GE Hải phòng, cảng SITV, cảng SSIT, nhà máy Colgate Palmolive. Khu đô thị mới Bình Dương, Saigon Pearl, khách sạn Metropole Hà nội, khách sạn New World Sài gòn.

1.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang

1.2.1. Chức năng, ngành nghề kinh doanh, sản phẩm chủ yếu của Công ty
Hải Đăng Quang là công ty chuyên kinh doanh các loại thiết bị điện và chiếu sáng, chú trọng phát triển sản phẩm đa dạng với giá thành cạnh tranh. Là một công ty coi trọng trách nhiệm với cộng đồng và thỏa mãn tốt nhất yêu cầu của khách hàng. Thông qua họat động kinh doanh góp phần tích cực nâng cao chất lượng sống của người dân Việt nam về phương diện chiếu sáng & thiết bị điện. Mang lại một không gian sống sang trọng hơn, an tòan hơn, tiết kiệm hơn và thân thiện với môi trường.

1.2.1.3.Lĩnh vực hoạt động SXKD chính

Là Nhà phân phối cao nhất các sản phẩm thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện của tập đoàn GE (General Electric-Hoa Kỳ) tại Việt Nam, đồng thời là nhà phân phối các sản phẩm điện công nghiệp mang thương hiệu Hyundai, Samwha, Osung của Hàn quốc.

Các sản phẩm bao gồm:
Đèn Chiếu Sáng Nhà Máy, Nhà Xưởng
Chiếu Sáng – Thiết Kế Hệ Thống và Thiết Bị Chiếu Sáng
Thiết Bị Điện Công Nghiệp
Đèn Chiếu Sáng – Kinh Doanh Và Phân Phối Đèn Chiếu Sáng
Máng Đèn và Chóa Đèn
Đèn Cao áp
Đèn – Công Ty Nhập khẩu và Phân phối đèn

1.2.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh

Tổ chức hoạt động kinh doanh theo mô hình tập trung, mọi hoạt động quyết định đều được chỉ đạo bởi bộ máy ban lãnh đạo của Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang .
Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo loại hình công ty TNHH ngoài quốc doanh, với giám đốc công ty là người đứng đầu chịu trách nhiệm mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và là người đại diện pháp luật cho công ty.

1.2.3. Tổ chức bộ máy quản lý công ty và tổ chức bộ máy quản lý tài chính –kế toán

1.2.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận
Nhiệm vụ của Giám đốc công ty:
– Bảo toàn và phát triển vốn thực hiện đúng phương án kinh doanh đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
– Quyết định các biện pháp tuyên truyền, tiếp thị, mở rộng địa bàn, giới thiệu thương hiệu công ty.
Quyền hạn của Giám đốc công ty:
– Giám đốc là người có quyền quyết định cao nhất về quản lý và điều hành công ty. Bao gồm:
– Quyết định về đầu tư tài chính
– Quyết định tư vấn, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Phòng Hành chính nhân sự

– Xây dựng phương án, đề án, quy định, quy chế về các mặt: Tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, công tác phát triển nhân sự, công tác thanh tra, quân sự, công tác thi đua khen thưởng, thực hiện chế độ tiền lương, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.
– Xây dựng các phương án về công tác hành chính, y tế, bảo vệ, dịch vụ, quản lý và điều động phương tiện phục vụ cho cán bộ.
– Nghiên cứu, đề xuất các phương án sắp xếp tổ chức quản lý, phương án sắp xếp cán bộ cho phù hợp với tình hình phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
– Giải quyết các thủ tục về việc hợp đồng lao động, tuyển dụng, điều động, cho thôi việc đối với cán bộ, công nhân viên Công ty.

Phòng Kinh doanh

Là phòng chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực:
– Tổ chức bán hàng trên cơ sở xác định tính hợp pháp của sản phẩm, thực hiện các công việc bán hàng trực tiếp hoặc thông qua các hình thức khác.
– Đề xuất các phương án bán hàng và các phương thức thanh toán linh hoạt.
– Thực hiện các công tác dịch vụ phục vụ khách hàng như: tiếp thu và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.
Và thực hiện những nhiệm vụ chính cụ thể sau:

Phòng tài chính – Kế toán

– Hạch toán kinh tế, quản lý nguồn vốn đầu tư và công tác thống kê đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
– Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn cho hoạt động của công ty.
Và thực hiện những nhiệm vụ chính cụ thể sau:
– Tổ chức thực hiện, chỉ đạo và hướng dẫn toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Công ty theo chế dộ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính của Công ty.
– Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đề xuất các biện pháp tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2.4. Đặc điểm kinh doanh của Công ty

1.2.4.1. Đặc điểm về cơ sở vật chất
Tổng diện tích đất sử dụng của Công ty (tính bằng m2): 1.270 m2
– Phòng làm việc: 860 m2;
– Nhà xưởng, khu bãi xe: 120 m2;
– Phòng vật tư: 251 m2;
Trang thiết bị
Với mỗi loại công trình thì sẽ có những loại máy móc vận hành riêng. Nhưng điều thuận lợi ở chỗ các công trình tuy rất khác nhau trong quá trình tiến hành thi công nhưng có cùng một loại nguyên liệu và cùng một quy trình công nghệ. Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang có một số loại máy móc trang thiết bị như sau:

Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *