Tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận

PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Hiệu quả trong hoạt động ngân hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị ngân hàng. Môi trường cạnh tranh trên thị trường tài chính Việt Nam ngày càng trở nên gay gắt và khốc liệt. Các ngân hàng nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh và kinh nghiệm quốc tế. Vì vậy, việc đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tài chính tái cơ cấu hoạt động kinh doanh. Hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế tất yếu và là yêu cầu khách quan. Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài

Syafri (2012) đã nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Indonesia. Nghiên cứu sử dụng tỷ lệ vốn vay trên tổng tài sản, các biến độc lập và tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA). Phương pháp phân tích dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu là mô hình hồi quy dữ liệu bảng. Kết quả cho thấy, tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản, tổng vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản. Kết quả cũng cho thấy tăng trưởng kinh tế và thu nhập ngoài lãi trên tổng tài sản.

1.2.1. Nghiên cứu nước ngoài

Sehrish Gul, Faiza Irshad và Khalid Zaman (2011) đã phân tích mối quan hệ giữa các đặc điểm kinh tế vĩ mô. Nghiên cứu được thực hiện trên tập dữ liệu bảng bao gồm mười lăm ngân hàng thương mại hàng đầu. Phương pháp trung bình thấp nhất thông thường gộp (POLS). Lợi tức trên vốn sử dụng (ROCE), tỷ suất lợi nhuận ròng (NIM). Kết quả nghiên cứu cho thấy cả yếu tố bên trong và bên ngoài đều có tác động.

1.2.2. Nghiên cứu trong nước

Gần đây, có một nghiên cứu của Bùi Duy Phú (2002) đánh giá hiệu quả của ngân hàng thương mại. Theo dõi hàm chi phí này để tìm các tham số của mô hình, do đó không thể tách rời phần hoạt động ngân hàng kém hiệu quả. Nguyễn Thị Việt Anh (2004) đã ước tính các yếu tố kém hiệu quả đối với Ngân hàng Nông nghiệp.

Phan Thị Hằng Nga (2011) đã nghiên cứu các yếu tố quyết định đến khả năng sinh lời của các ngân hàng.

Tác giả sử dụng hai biến phụ thuộc để thể hiện tỷ suất sinh lợi của ngân hàng là ROA và ROE. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 6 ngân hàng niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung từ năm 2005-2010. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố quy mô tiền gửi có ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận ngân hàng.  Các biến phụ thuộc bao gồm: ROA, ROE, NIM. Các biến độc lập bao gồm: quy mô ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy.

Khoảng trống nghiên cứu 

Những ảnh hưởng của quy mô ngân hàng đến lợi nhuận là không đáng kể. Chi phí hoạt động ảnh hưởng tích cực và mạnh mẽ đến lợi nhuận ngân hàng. Mối quan hệ giữa quyền sở hữu và lợi nhuận ngân hàng luôn âm. Như vậy, có thể nói việc áp dụng các phương pháp phân tích định lượng trong nghiên cứu các NHTM Việt Nam. Các nhà phân tích đều vẫn quen với cách tiếp cận truyền thống.

1.3. Mục tiêu đề tài

– Tổng hợp các tài liệu tổng hợp về khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại và các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại.
– Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ngân hàng cụ thể đến lợi nhuận của 30 ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
– Yếu tố xác định thể hiện khả năng sinh lời của ngân hàng.
– Đưa ra một số khuyến nghị phù hợp nhằm nâng cao lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

1.4. Câu hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu này được thực hiện với kỳ vọng tìm ra câu trả lời cho ba câu hỏi chính được liệt kê dưới đây:
– Các yếu tố quyết định ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam là gì?
– Tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam như thế nào?
– Trên cơ sở kết quả đề xuất nhằm nâng cao lợi nhuận của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam là gì?

1.5. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Đối tượng của nghiên cứu này là 30 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2009 đến 2018. Đối tượng sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng. Dữ liệu phân tích là dạng dữ liệu dạng bảng. Do đó, tác giả kết hợp các phương pháp phân tích bao gồm: (Pooled OLS). Đặc biệt, dữ liệu thứ cấp trong nghiên cứu được thu thập từ báo cáo tài chính của 30 ngân hàng. Trong nghiên cứu này, thông tin do nhà nghiên cứu thu được đầu tiên.

1.6. Phương pháp nghiên cứu

– Thống kê mô tả: mô tả các đặc trưng cơ bản của dữ liệu như trung bình, tối thiểu, tối đa và độ lệch chuẩn.
– Phân tích tương quan: kiểm tra mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.
– Phân tích hồi quy: đo lường mức độ ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của 30 ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

1.7. Ý nghĩa nghiên cứu

Là một trung gian tài chính đóng một vai trò quan trọng trong hầu hết các nền kinh tế. Hoạt động của các ngân hàng thương mại có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, sự phát triển hay phá sản của các ngân hàng thương mại đều có hậu quả từ khủng hoảng hệ thống. Nền kinh tế mà các ngân hàng hoạt động hiệu quả và có lãi có thể chịu được những cú sốc. Do đó, bài báo tập trung tìm hiểu tác động của một số yếu tố đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

 

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *