Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Cho vay tiêu dùng

Cho vay tiêu dùng

HỌC VIỆN HẬU CẦN
Khoa Tài chính ngân hàng

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

 

Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo viên hướng dẫn:Giảng viên – Thạc sĩ Nguyễn Đức Thịnh

Hà Nội – 2018

MỤC LỤC Trang
LỜI CAM ĐOAN ii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC HÌNH v
DANH MỤC BẢNG vi
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
4. Kết cấu, nội dung đề tài 2

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1. Khái quát về hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại 4
1.1.1. Khái niệm cho vay 4
1.1.2. Đặc điểm 4
1.1.3. Vai trò của hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại 4
1.2. Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng 5
1.2.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng 5
1.2.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng 5
1.2.2. Điều kiện cho vay 7
1.2.3. Sự cần thiết của hoạt động cho vay tiêu dùng 8
1.2.4. Phân lọai cho vay tiêu dùng 9
1.3. Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại 13
1.3.1. Quan điểm về phát triển cho vay tiêu dùng 13
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá phát triển cho vay tiêu dùng tại NHTM 13
1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng phát triển cho vay tiêu dùngcủa Ngân hàng thương mại 15

CHƯƠNG2:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG EXIMBANK CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG TÀU – PHÒNG GIAO DỊCH TÂN THÀNH 19

2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – phòng giao dịch Tân Thành 19
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 19
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ 20
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – phòng giao dịch Tân Thành 23
2.2.Thực trạng phát triển tiêu dùng tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – phòng giao dịch Tân Thành 29
2.2.1.Chính sách cho vay tiêu dùngcủa Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – phòng giao dịch Tân Thành 29
2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – phòng giao dịch Tân Thành 30
2.3. Đánh giá chung về phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – phòng giao dịch Tân Thành 37
2.3.1 Những kết quả đạt được 37
2.3.2 Một số hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân 38

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG EXIMBANK CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG TÀU – PHÒNG GIAO DỊCH TÂN THÀNH 41

3.1 Định hướng phát triển tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – phòng giao dịch Tân Thành trong thời gian tới 41
3.2 Giải pháp nhằm phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – phòng giao dịch Tân Thành 42
3.2.1 Tăng cường chiến lược marketing ngân hàng 42
3.2.2 Không ngừng đầu tư phát triển công nghệ ngân hàng 47
KẾT LUẬN 49
TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Viết đầy đủ Nghĩa tiếng việt
PGD Phòng giao dịch Phòng giao dịch
BHTN Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp
BHXH Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội
CP Cổ phần Cổ phần
LĐ Lao động Lao động
NHTM Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại
TM Thương Mại Thương Mại
HĐQT Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị
ISO Intenational Organization for Standardization Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế
NLĐ Người lao động Người lao động
TGĐ Tổng giám đốc Tổng giám đốc

DANH MỤC HÌNH

Hình 2. 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – phòng giao dịch Tân Thành 20
Hình 2. 2. Huy động vốn theo tính chất nguồn vốn 2015 – 2017 25
Hình 2. 3: Biểu đồ tăng giảm huy động vốn theo ngoại tệ 2015 – 2017 26
Hình 2. 4: Biểu đồ huy động vốn theo kỳ hạn 2015 – 2017 27
Hình 2. 5: Biểu đồ tăng trưởng hoạt động tín dụng 2015- 2017 32
Hình 2. 6: Biểu đồ cho vay tín dụng theo sản phẩm 36

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2. 1. Huy động vốn của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – phòng giao dịch Tân Thành qua các năm 2015 – 2017 25
Bảng 2. 2: Tình hình tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng 2015-2017 31
Bảng 2. 3: Bảng doanh số cho vay tiêu dùng 2015 -2017 35

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong thời gian qua, kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới. Đặc biệt, khi Việt Nam gia đã nhập WTO và TPP, đây là những cơ hội hội nhập, phát triển và cũng là những thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam khi việc hội nhập kinh tế sẽ tạo ra sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Trong điều kiện đó, việc sử dụng một cách tối ưu các nguồn lực sẽ là chìa khóa thành công cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Trong hoạt động Ngân hàng những năm gần đây đã có nhiều những biến động lớn khi có hàng loạt các ngân hàng mới được thành lập, cùng với đó là sự khắc nghiệt của thị trường đặc biệt là thị trường tín dụng ngân hàng sau đã làm cho nhiều ngân hàng yếu kém gặp nhiều khó khăn và buộc phải sác nhập và bị mua lại bởi các ngân hàng lớn. Bên cạnh đó các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cũng tăng dần thị phần hoạt động tín dụng và có thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm thị trường. Lãi suất đầu vào có xu hướng tăng, nhất là ở các Ngân hàng Thương mại Cổ phần, rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng nhất là lĩnh vực cấp tín dụng có biểu hiện tăng: Nợ xấu có xu hướng tăng cao, thị trường nhà đất dự báo sang năm 2017 sẽ trầm lắng, thu hồi vốn chậm, tình trạng nợ trong xây dựng cơ bản xử lý chậm, kéo theo vốn vay của các ngân hàng thương mại bị tồn đọng.
Là một trong những ngân hàng cổ phần hàng đầu Việt Nam, Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – phòng giao dịch Tân Thành đang hướng tới trở thành ngân hàng bán lẻ thành công nhất. Chính vì vậy việc mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay khi mà sự cạnh tranh của các ngân hàng diễn ra gay gắt.
Quá trình thực tập ở Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – phòng giao dịch Tân Thành là cơ hội quý báu giúp em liên hệ những kiến thức đã học ở trường với thực tế, từ có có cái nhìn thực tế hơn về hoạt động đầu tư cũng như các hoạt động khác của ngân hàng. Sau quá trình thực tập ở đây em đã có những hiểu biết khái quát về ngân hàng và từ đó hoàn thành một bản báo cáo thực tập tổng hợp.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này đồng thời em muốn đóng góp cho hoạt động của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – phòng giao dịch Tân Thành nên em đã chọn đề tài : “Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – phòng giao dịch Tân Thành”
2. Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển cho vay tiêu dùng và phân tích thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng exinbank chi nhánh Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu để đề xuất một số giải pháp phát triển vay tiêu dùng tại ngân hàng exinbank chi nhánh Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại
Phạm vị nghiên cứu
Phạm vi không gian: Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – phòng giao dịch Tân Thành.
Phạm vi thời gian: Nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – phòng giao dịch Tân Thành trong khoảng thời gian 2015 – 2017.

4. Kết cấu, nội dung đề tài

Kết cấu của đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề chung về phát triển cho vay tiêu dung của ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng phát triển vay tiêu dùng tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – phòng giao dịch Tân Thành
Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – phòng giao dịch Tân Thành

Cho vay tiêu dùng
Cho vay tiêu dùng

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Khái quát về hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại

1.1.1. Khái niệm cho vay
Cho vay là phương thức tài trợ có tính truyền thống của nghề Ngân hàng. Hình thức biểu hiện cụ thể là: Ngân hàng chuyển tiền trực tiếp cho khách hàng sử dụng theo yêu cầu hoặc mục đích tiêu dùng của khách hàng khi khách hàng đáp ứng được các yêu cầu của Ngân hàng đặt ra.
1.1.2. Đặc điểm
Qui mô của các hợp đồng cho vay từ nhỏ đến lớn, với nhu cầu vay nhỏ đến các dự án lớn mức rủi ro cao hay thấp, mức thu hồi vốn như thế nào, tài sản thế chấp và uy tín của khách hàng ra sao sẽ ảnh hưởng đến mức lãi suất ngân hàng qui định cụ thể. Ngoài ra với thời gian sử dụng vốn khác nhau thì lãi suất cũng sẽ khác nhau.

1.1.3. Vai trò của hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại

a. Đối với ngân hàng
Cho vay là hoạt động chính của Ngân hàng, đây là hoạt động mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng. Cho vay của Ngân hàng càng ngày chứng tỏ nhiều người đã biết đến Ngân hàng.
b. Đối với khách hàng
Nhờ có Ngân hàng cho vay mà khách hàng sẽ có thể thực hiện được những dự định, dự án của mình. Do vậy mang lại lợi nhuận cho khách hàng hay giải quyết được các vấn đề mà khách hàng gặp phải trong vấn đề đột xuất, cấp bách.
c. Đối với nền kinh tế
Cho vay của Ngân hàng sẽ làm cho khách hàng thực hiện được các dự án của mình, như vậy rất tốt trong việc thúc đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hóa, tạo thêm cây ăn việc làm cho xã hội tạo khả năng lưu thông vốn nhanh, từ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển và tăng trưởng.

1.2. Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng

1.2.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng
a. Hoạt động cho vay tại ngân hàng Thương mại
Hoạt động cho vay là một trong những hoạt động quan trọng nhất của ngân hàng thương mại. Nó đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn cần thiết của khách hàng. Khi trong nền kinh tế có những chủ thể thiếu tiền , cần vốn cho hoạt động sản xuất thì họ sẽ dùng biện pháp là vay mượn để đáp ứng nhu cầu đó. Có 2 hình thức vay mượn đó là : vay mượn hàng hóa và vay mượn tiền. Người ta gọi đó là hoạt động tín dụng.

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.
  • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *