GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG SAPO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAPO

TRUYỀN THÔNG MARKETING

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————

 

GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG SAPO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAPO

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

 

Hà Nội – 2020

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i
DANH MỤC BẢNG ii
DANH MỤC HÌNH iii
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING 4
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 4
1.1.1. Tình hình nghiên cứu quốc tế 4
1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 5
1.2. Tổng quan về Truyền thông Marketing 7
1.2.1. Khái niệm về Truyền thông Marketing 7
1.2.2. Quy trình truyền thông 8
1.2.3. Các công cụ của Truyền thông Marketing 14
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến Truyền thông Marketing 22
1.3. Tổng quan về Truyền thông Marketing tích hợp – IMC 25
1.3.1. Khái niệm về Truyền thông Marketing tích hợp – IMC 25
1.3.2. Vai trò của truyền thông Marketing tích hợp 27
1.3.3. Quá trình lập kế hoạch truyền thông Marketing tích hợp 28
1.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông 32
1.4.1. Khái niệm, các tiêu chí, ý nghĩa đánh giá hiệu quả truyền thông .. 32
1.4.2. Quy trình đánh giá hoạt động truyền thông 33
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 34
2.1. Quy trình nghiên cứu 34
2.2. Phương pháp thu thập thông tin 36
2.2.1. Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp 36
2.2.2. Nghiên cứu dữ liệu sơ cấp 36
2.3. Thiết lập bảng hỏi cho phỏng vấn 38
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG SAPO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAPO 42
3.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo 42
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 42
3.1.2. Cơ cấu tổ chức 44
3.1.3. Một số kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2017 – 2019 44
3.2. Thực trạng về hoạt động truyền thông marketing đối với phần mềm quản lý bán hàng Sapo 47
3.2.1. Giới thiệu sản phẩm phần mềm quản lý bán hàng Sapo 47
3.2.2. Thực trạng hoạt động truyền thông Marketing tích hợp tại Công ty CP CN Sapo 51
3.2.3. Hệ thống các kênh và công cụ truyền thông marketing được sử dụng. 52
3.3. Đánh giá công tác truyền thông marketing đối với phần mềm quản lý bán hàng Sapo 66
3.3.1. Kết quả đạt được của các hoạt động truyền thông marketing 66
3.3.2. Ưu điểm và hạn chế của hoạt động truyền thông marketing đối với phần mềm quản lý bán hàng Sapo 69
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO PHẦN MỀM BÁN HÀNG SAPO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAPO 72
4.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty đối với phần mềm bán hàng Sapo 72
4.1.1. Chiến lược phát triển của Công ty CPCN SAPO giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 72
4.1.2. Mục tiêu của công ty đối với hoạt động kinh doanh phần mềm quản lý bán hàng Sapo 74
4.2. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing cho phần mềm quản lý bán hàng Sapo của công ty CPCN SAPO 74
4.2.1. Đề xuất quy trình lập kế hoạch và triển khai hoạt động truyền thông Marketing tích hợp cho Công ty CPCN SAPO 74
4.2.2. Đề xuất công cụ truyền thông marketing 81
KẾT LUẬN 89
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
1 DKT Công ty cổ phần công nghệ DKT
2 PR (Public relationship) Quan hệ công chúng
3 SAPO Giải pháp quản lý và bán hàng Sapo
4 TMDT Thương mại điện tử

DANH MỤC BẢNG

 

STT Bảng Nội dung Trang
1 Bảng 1.1 Các mục tiêu của quảng cáo 16
2 Bảng 1.2 Các công cụ PR phù hợp với từng nhóm công chúng 17
3 Bảng 1.3 Các công cụ truyền thông và hình thức biểu hiện của nó 21
4 Bảng 2.1 Mức độ nhận thức về tầm quan trọng của truyền thông marketing 39
5 Bảng 2.2 Các bước trong quy trình truyền thông marketing 39
6 Bảng 2.3 Các công cụ truyền thông marketing mà công ty đang sử dụng 40
7 Bảng 2.4 Ưu điểm và nhược điểm của từng công cụ truyền thông 41
8 Bảng 3.1 Báo cáo kết quả hoạt động của công ty giai đoạn 2017 – 2019 46
9 Bảng 3.2 Tính năng của phần mềm quản lý bán hàng Sapo 47
10 Bảng 3.3 Doanh thu bán hàng SAPO 4 tháng cuối năm 2019 67
11 Bảng 3.4 Một số kết quả truyền thông marketing 69
12 Bảng 4.1 Khách hàng mục tiêu của Sapo 76

DANH MỤC HÌNH

 

STT Hình Nội dung Trang
1 Hình 1.1 Diễn giải 4P và 4C theo Robert Lautenborn (1990) 8
2 Hình 1.2 Mô hình vĩ mô của quá trình truyền thông 9
3 Hình 1.3 Mô hình cấp độ phản ứng của khách hàng 12
4 Hình 1.4 5M trong quảng cáo 15
5 Hình 1.5 Vị trí của truyền thông marketing trong mô hình quy trình marketing 28
6 Hình 1.6 Quy trình truyền thông marketing tích hợp 29
7 Hình 2.1 Quy trình thực hiện nghiên cứu 35
8 Hình 3.1 Chặng đường 12 năm phát triển của Sapo 43
9 Hình 3.2 Cơ cấu tổ chức của công ty 44
10 Hình 3.3 Mô hình tổ chức bộ máy Marketing 51
11 Hình 3.4 Quy trình truyền thông marketing của Sapo 52
12 Hình 3.5 Quảng cáo Sapo trên xe bus 54
13 Hình 3.6 Quảng cáo Sapo trên xe bus 54
14 Hình 3.7 Nhân viên Công ty cùng chia sẻ thông tin truyền thông về sản phẩm 55
15 Hình 3.8 Teambuilding công ty CPCN Sapo cùng băng rôn Sapo 55
16 Hình 3.9 Kênh phân phối sản phẩm của Công ty Sapo 57
17 Hình 3.10 Affiliate Sapo thu hút sự giới thiệu khách hàng mới 58
18 Hình 3.11 Mô hình Affiliate Marketing với Content sites and blogs – Review sites Công ty CPCN Sapo 59
19 Hình 3.12 Các chương trình khuyến mại của Sapo khi mua 60

sản phẩm
20 Hình 3.13 Email marketing đến khách hàng 61
21 Hình 3.14 Các trang Sapo vệ tinh 62
22 Hình 3.15 Trang Fanpage chính thức của Công ty Sapo 63
23 Hình 3.16 Kênh Youtube chính thức của Sapo với 3,950 lượt đăng ký 64
24 Hình 3.17 Các video của Sapo trên kênh Youtube 64

25

Hình 3.18 Sản phẩm phần mềm quản lý bán hàng Sapo
nằm trong Top 5 sản phẩm quản lý bán hàng nên dùng tại Việt Nam

65
26 Hình 3.19 Phần mềm quản lý bán hàng Sapo ở vị trí Top 2 Google 66
27 Hình 3.20 Khảo sát khách hàng về hành vi bán hàng 68
28 Hình 4.1 Quy trình truyền thông marketing tích hợp mà tác giả đề xuất sử dụng 75
29 Hình 4.2 Mô hình AISAS 78
30 Hình 4.3 Hoạch định ngân sách truyền thông – phương pháp tính từ trên xuống 80

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế nước nhà là mong muốn, là mục tiêu của Chính phủ, các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và của cả cộng đồng nói chung. Hiện nay, nền kinh tế của chúng ta đang trong quá trình hội nhập sâu và rộng, các doanh nghiệp Việt Nam đang hoà mình mạnh mẽ vào guồng quay của sự vận động của nền kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp Việt cần phải trở mình nhanh chóng, bắt kịp với xu hướng hiện tại để có sự phát triển tốt nhất cho chính họ, làm thay đổi nền kinh tế chung của nước nhà. Song song với sự phát triển không ngừng của nhân loại là sự đổi mới, đào thải và thay thế. Chính vì vậy, các Doanh nghiệp Việt Nam đòi hỏi phải biết nắm bắt tình hình phát triển một cách khôn ngoan và tìm ra các giải pháp tồn tại cũng như phát triển cho chính mình.
Trong thế giới phẳng hiện nay, sự bùng nổ về công nghệ thông tin đã kéo theo hàng loạt hệ quả ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của kinh tế. Một trong những minh chứng cho điều đó là sự phát triển mạnh mẽ về bán hàng, marketing, truyền thông… cho sản phẩm cũng như doanh nghiệp qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Website, Blog…Thay vì việc đến tận nơi để chọn lựa và mua hàng hoá, hay quyết định sử dụng một dịch vụ nào đó thì hiện nay, phần lớn khách hàng sẽ sử dụng Internet để thực hiện những điều đó. Chính vì nắm bắt được tốc độ phát triển rất nhanh của Công nghệ thông tin và ứng dụng to lớn của nó trong việc tối ưu quản lý các dữ liệu thông tin, Công ty Cổ phần Công nghệ SAPO đã đưa ra giải pháp phần mềm quản lý bán hàng Sapo giúp khách hàng giải quyết được tất cả những khó khăn trên bằng công nghệ.
Tuy nhiên, có nhiều câu hỏi đặt ra cho doanh nghiệp hiện nay về truyền thông Marketing, liệu họ nên làm thế nào để sử dụng tối ưu hoá các công cụ truyền thông marketing? Họ phải làm như thế nào để phù hợp với thực tế doanh nghiệp của mình, làm thế nào để có hiệu quả và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp?

Từ những kiến thức thu nhận được trong quá trình học tập về quản trị kinh doanh nói chung và marketing nói riêng tại Đại học Kinh tế – ĐHQGHN, cũng như kinh nghiệm làm việc thực tế trong ngành công nghệ thông tin, tôi đã quyết định chọn “Giải pháp truyền thông marketing cho phần mềm quản lý bán hàng Sapo của công ty Cổ phần Công nghệ SAPO” là đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình. Đề tài này rất cấp thiết và có tính thực tế, bởi nó sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá lại thực trạng truyền thông marketing của công ty, từ đó đưa ra những giải pháp kiến nghị và đề xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tiếp theo, giúp công ty củng cố và đẩy mạnh thương hiệu của sản phẩm cũng như hình ảnh của công ty với khách hàng, đối tác và hiệp hội, tổ chức cùng ngành. Mặc dù vậy, từ trước đến nay, trong quá trình hoạt động, công ty lại chưa từng dành đủ thời gian và nguồn lực để đánh giá một cách tổng thể và chuyên sâu vấn đề này.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu nhằm mục đích phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động truyền thông marketing đối với sản phẩm phần mềm bán hàng Sapo dựa trên cơ sở lý thuyết về truyền thông Marketing. Từ đó đưa ra các loại hình truyền thông marketing phù hợp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông marketing cho sản phẩm phần mềm bán hàng Sapo của Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo.
Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về truyền thông maketing để phân tích và đánh giá thực trạng truyền thông Marketing. Từ cơ sở đó, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đưa ra nhằm khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả cho các hoạt động truyền thông marketing của công ty trong những giai đoạn tiếp theo.
3. Câu hỏi nghiên cứu
Câu hỏi 1: Đặt trong bối cảnh cụ thể của doanh nghiệp, truyền thông marketing cho sản phẩm là Phần mềm bán hàng Sapo tại đơn vị nghiên cứu được triển khai như thế nào? Những hoạt động đó mang lại những kết quả ra sao và gặp phải những khó khăn gì?

Câu hỏi 2:Những kiến nghị, giải pháp nào có thể được đưa ra để nâng cao hiệu quả truyền thông Marketing cho phần mềm Quản lý bán hàng Sapo?
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Hoạt động truyền thông marketing cho phần mềm quản lý bán hàng Sapo tại Công ty Cổ phần Công nghệ SAPO.
Phạm vi nghiên cứu: Đề tài giới hạn trong việc phân tích tình hình hoạt động truyền thông marketing tại Công ty cổ phần công nghệ SAPO từ năm 2015 đến năm 2019.
5. Những đóng góp của phạm vi nghiên cứu
Luận văn là công trình nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động truyền thông Marketing nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động truyền thông cho phần mềm Quản lý bán hàng Sapo của Công ty cổ phần công nghệ Sapo. Luận văn chỉ ra các điểm mạnh sẵn có và những cơ hội trong tương lai của Doanh nghiệp, từ đó tạo tiền đề để doanh nghiệp có thể giải quyết những điểm yếu, khó khăn trong thời điểm hiện đại hóa như ngày nay. Các giải pháp được đưa ra sẽ là định hướng, mục tiêu nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh, khắc phục những điểm còn yếu kém để thúc đẩy sự phát triển cho công ty trong tương lai.
6. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, kết luận, khóa luận gồm có 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và Cơ sở lý thuyết về truyền thông marketing trong doanh nghiệp.
Chương 2: Phương pháp và thiết kế của luận văn.
Chương 3: Thực trạng hoạt động truyền thông marketing cho phần mềm quản lý bán hàng Sapo của Công ty cổ phẩn công nghệ SAPO.
Chương 4: Giải pháp truyền thông marketing cho phần mềm quản lý bán hàng Sapo của Công ty cổ phẩn công nghệ SAPO.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1. Tình hình nghiên cứu quốc tế
Truyền thông marketing là một đề tài không mới và đã được nghiên cứu bởi không ít các học giả quốc tế, đặc biệt là các học giả phương Tây. Các nghiên cứu này cung cấp cho độc giả những góc nhìn đa dạng về truyền thông marketing vì các tác giả đã tiếp cận vấn đề theo nhiều cách khác nhau.
Cho đến nay đã có rất nhiều nghiên cứu về đề tài này được xuất bản, có th kể đến một số công trình tiêu biểu như:
Công trình của Richard J. Varey (2002) về cả cơ sở lý thuyết và thực hành: Qua 18 chương của cuốn sách, học giả Varey đã dẫn người đọc đi theo một hành trình về truyền thông marketing, từ những khái niệm ban đầu đến việc soi chiếu những khái niệm đó vào thực tế hàng ngày, để thấy marketing là một quá trình xã hội và bởi thế nó có tác động lên hành vi người tiêu dùng. Những lý thuyết về tác động của truyền thông marketing cũng được tác giả kiểm chứng trên người tiêu dùng, trung gian phân phối, nhà sản xuất và các nhóm đối tượng khác, từ đó nhìn nhận rõ nét hơn về vai trò của truyền thông marketing trong mối tương quan với các mối quan hệ của toàn hệ thống. Bên cạnh các công cụ của truyền thông marketing như quảng cáo, khuyến mại…, các bước lập kế hoạch, quản trị truyền thông marketing, đặc biệt trong nghiên cứu của mình, Varey còn đưa ra những nhận định và xu hướng về truyền thông marketing đặt trong bối cảnh tổng quan và trong cả hệ thống quản trị của doanh nghiệp.

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.
  • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *