Top 52 đề tài sáng kiến kinh nghiệm mầm non nổi bật nhất năm 2022

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non
 1. Mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Vì vậy, yếu tố quan trọng nhất là hoàn thiện và nâng cao phương pháp giáo dục để giúp trẻ phát triển kỹ năng và nhân cách sống. Qua đó,  Luận văn MBA88  sẽ mang đến cho các  bạn danh sách 50 đề tài sáng kiến kinh nghiệm mầm non nổi bật nhất năm 2022 để giúp quý thầy cô giáo mầm non, nghiên cứu sinh quản lý giáo dục mầm non có thêm nhiều ý tưởng tham khảo để làm phong phú những tiết giảng dạy của mình hơn.

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non là gì?

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non là những kiến thức, kỹ năng mà các giáo viên mầm non hay cán bộ quản lý giáo dục đã tích lũy đươc trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ bằng những phương pháp mới, giải quyết được những khó khăn, hạn chế của các biện pháp thông thường, nâng cao rõ rệt hiệu quả của giáo dục mầm non. sáng kiến kinh nghiệm mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm chính là một phần trong lộ trình phát triển chuyên môn của giáo viên mầm non. Nó mang lại cái nhìn tổng quan về thực tiễn giáo dục tại nơi vấn đề còn tồn tại như trường mầm non hay lớp học. Từ đó, người viết sẽ phát hiện ra được những vấn đề và giải quyết hiệu quả và nhanh chóng hơn. Ngoài ra, viết sáng kiến kinh nghiệm sẽ giúp các giáo viên hiểu hơn về năng lực sư phạm của bản thân, cải thiện và tích lũy những kỹ năng mới về thu thập thông tin và giải quyết vấn đề.

Yêu cầu cơ bản về nội dung của sáng kiến kinh nghiệm mầm non

 • Tính khoa học: Sáng kiến ​​kinh nghiệm mầm non phải cung cấp cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn làm cơ sở để giải quyết những tồn tại, hạn chế đặt ra trong đề tài. Bên cạnh đó, sáng kiến kinh nghiệm cần trình bày các bước tiến hành một cách rõ ràng. Bằng chứng, dữ liệu và kết quả cần trung thực, chính xác, làm nổi bật được tính hiệu quả và khả năng áp dụng của sáng kiến ​​kinh nghiệm
 • Tính mới: Sáng kiến kinh nghiệm mầm non cần giải quyết được những bất cập còn tồn đọng trong công tác giáo dục và chăm sóc trẻ mầm non mà chưa từng có cách giải quyết.
 • Tính mục đích: Sáng kiến kinh nghiệm giải quyết những khó khăn hay mẫu thuẫn mang tính thời sự nào trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Ngoài ra, nó còn giúp nâng cao nghiệp vụ công tác của bản thân để trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp
 • Tính thực tiễn: Các giáo viên, cán bộ quản lý phải đưa ra được những vấn đề đã gặp phải trong trong thực tiễn giáo viên mầm non nơi chính bản thân mình công tác. Bên cạnh đó, những kết luận được rút ra trong sáng kiến kinh nghiệm phải là sự bao quát từ những công việc công việc cụ thể đã được thực hiện từ hiệu quả thực tiễn của những công việc đó.
 • Tính áp dụng và nhân rộng: Bài viết cần làm rõ sáng kiến kinh nghiệm mầm non áp dụng hiệu quả như thế nào vào thực tiễn, tiết kiệm thời gian và chi phí ra sao. Ngoài ra, người viết nên sử dụng số liệu, hình ảnh để so sánh hiệu quả của cách làm mới so với cách làm cũ và chứng minh cho sự hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

Yêu cầu về hình thức của sáng kiến kinh nghiệm mầm non

 • Về cấu trúc của sáng kiến kinh nghiệm mầm non: gọn, rõ ràng, bố cục chặt chẽ từ phần mở đầu nội dung đến kết luận (đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận). Bên cạnh đó, các phần, tiểu mục phải đồng nhất cách trình bày, nêu được đầy đủ, chi tiết các giai đoạn đã thực hiện trong nghiên cứu .Qua đó, có thể thấy được kết quả của nghiên cứu, những điểm mạnh và những vấn đề còn tồn tại trong quá trình nghiên cứu.
 • Ngôn ngữ, văn phong: Đầu tiên, văn phong trong sáng kiến kinh nghiệm mầm non cần dễ hiểu, ngắn gọn và có tính thuyết phục. Cách dẫn đạt cũng cần phù hợp và dễ hiểu với đối tượng tiếp nhận sáng kiến kinh nghiệm mầm non. Thứ hai, sáng kiến kinh nghiệm mầm non cần diễn đạt một cách nhất quán. Cách giải quyết vấn đề đều dựa trên hệ thống lý thuyết được xây dựng trong chương trình nghiên cứu. Những kết luận được đưa ra trong sáng kiến kinh nghiệm mầm non phải phù hợp với những mục tiêu đã đề ra. Và  những giả thuyết được trình bày cũng phải phù hợp với kế hoạch tổ chức nghiên cứu

Top 25 đề tài sáng kiến kinh nghiệm mầm non nổi bật nhất năm 2022

 1. Biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non có tổ chức ăn bán trú
 2. Sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn trong giờ hoạt động góc
 3. Sáng kiến kinh nghiệm  nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên mầm non
 4. Kinh nghiệm phát triển vốn từ trong giảng dạy trẻ em 3 – 4 tuổi.
 5. Một số biện pháp xây dựng thói quen ăn uống của trẻ em mầm non
 6.  SKKN sử dụng vật liệu thiên nhiên nhằm nâng cao hứng thú của trẻ trong hoạt động tạo hình
 7. Biện pháp tạo hứng thú và học tập môn chữ cái cho trẻ 4 – 5 tuổi
 8. Kiểm soát hiệu quả giờ giấc nghỉ trưa khoa học cho trẻ
 9. SKKN một số thủ thuật ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy
 10. Một số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non A
 11. SKKN một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non
 12. Các biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan Hoa
 13. SKKN một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non
 14. Một số hoạt động giúp phát triển thể chất ở trẻ 5-6 tuổi.
 15. Công tác quản lý chỉ đạo ở trường mầm non
 16. Sáng kiến kinh nghiệm rèn phát âm cho trẻ 5 tuổi
 17. SKKN Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
 18. Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non
 19. SKKN những biện pháp giúp trẻ 4 tuổi đọc thơ, kể chuyện diễn cảm
 20. SKKN một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non
 21. SKKN phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em mầm non
 22. SKKN một số biện pháp chóng béo phì cho trẻ em mầm non
 23. SKKN nâng cao chất lượng phát triển nhận thức ngôn ngữ cho trẻ lớp 3 tuổi
 24. Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non
 25. Các biện pháp phòng chống béo phì cho trẻ

Top 25 đề tài sáng kiến kinh nghiệm mầm non dễ đạt điểm cao nhất 2022

 1. Một số biện pháp giúp trẻ làm quen với một tác phẩm văn học
 2. Một số biện pháp giúp trẻ 5 tuổi nhận biết các biểu tượng về số lượng,số, phép đếm
 3. Sáng kiến kinh nghiệm một số kinh nghiệm gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo lớn đọc thơ
 4.  Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi thông qua tiết kể chuyện
 5. SKKN những biện pháp tổ chức các hoạt động khám phá cho trẻ 5 tuổi
 6. Những biện pháp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trong trường Mầm non
 7. SKKN một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ học thơ
 8. Kế hoạch thực hiện chủ đề bản thân cho trẻ mầm non
 9. SKKN cho trẻ làm quen chữ cái thông qua trò chơi
 10. SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo
 11. SKKN dạy kỹ năng sống cho trẻ 3 – 4 tuổi ở trường mần non
 12. Những biện pháp hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi phát triển thẩm mỹ qua hoạt động nặn
 13. Một số biện pháp để phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng
 14. SKKN một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen văn học
 15. SKKN một số kinh nghiệm nâng cao công tác Xã hội hóa giáo dục
 16. SKKN một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 3 tuổi thông qua hoạt động tạo hình
 17. SKKN Một số biện pháp chỉ đạo xã hội hoá giáo dục mầm non
 18. Một số biện pháp gúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn chữ cái
 19. SKKN một số biện pháp giúp trẻ 24 -36 tháng có thói quen trong ăn uống
 20. Một số biện pháp xây dựng Nền nếp – kỷ cương trong trường mầm non
 21. Tổ chức ăn bán trú trong trường mầm non
 22. Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
 23. Một số biện pháp rèn nâng cao chất lượng dạy vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi
 24. SKKN Hãy mang dân ca đến gần hơn với trẻ 5- 6 tuổi
 25. SKKN phong chông tai nạn thương tích trong trương mầm non

Kết luận 

Dịch vụ viết thuê luận văn MBA88  mang đến cho bạn top 50 đề tài sáng kiến kinh nghiệm mầm non ấn tượng nhất năm 2022. Hy vọng qua bài viết, bạn có thể xây dựng được  bài luận của mình đạt được kết quả cao. Ngoài ra, trung tâm MBA88 với 15 kinh nghiệm còn mang đến dịch vụ viết thuê sáng kiến kinh nghiệm giúp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo đạt điểm cao. Liên hệ ngay với chúng tôi :

Chất lượng nguồn nhân lực tại ủy ban nhân dân

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

 • Hotline: 0926.708.666
 • Zalo: 0926.708.666.
 • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *