Quyết định sử dụng dịch vụ internet banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn

eximbank internet banking

Eximbank internet banking

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

 

TP. HCM, tháng 09/2019

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU vii
DANH MỤC HÌNH viii

 

DANH MỤC VIẾT TẮT

DV Dịch vụ Dịch vụ
LĐ Lao động Lao động
NHTM Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại
TM Thương Mại Thương Mại
PGD Phòng giao dịch Phòng giao dịch
HĐQT Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị
ISO Intenational Organization for Standardization Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế
NLĐ Người lao động Người lao động
TGĐ Tổng giám đốc Tổng giám đốc

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC HÌNH
No table of figures entries found.
No table of figures entries found.

 

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ ĐỀ TÀI Eximbank internet banking

1.1. Lý do chọn đề tài

Do đó mà việc mở rộng phát triển dịch vụ như dịch vụ internet banking được các ngân hàng Việt Nam coi là chìa khóa thành công để nâng cao năng lực và mở rộng qui mô Ngân hàng Việt Nam nhằm cạnh tranh ngân hàng nước ngoài. Đến nay, ngành ngân hàng đã được đổi mới, sức cạnh tranh các ngân hàng được nâng lên, không còn những ngân hàng làm ăn yếu kém. Có thể nói internet banking là xu hướng tất yếu trong phát triển của ngân hàng hiện nay. Ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong những năm gần đây đã chú trọng tớiphát triển hoạt động internet banking, coi đây là một trong những mục tiêu hàng đầu để phát triển cho vay.

1.1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Eximbank internet banking

1.1.1. Mục tiêu chung
Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Internet banking MB-iBanking của khách hàng cá nhân tại MBBank trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
1.1.2. Mục tiêu cụ thể
Tìm hiểu các yếu tố tác động tới việc lựa chọn sử dụng dịch vụ Internet banking của của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
Đưa ra một số hàm ý quản trị đóng góp cho hoạt động kinh doanh dịch vụ internet banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn trong thời gian tới.

1.2. Câu hỏi nghiên cứu

Các yếu tố nào tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ MB-iBanking của khách hàng cá nhân?
Mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến quyết định sử dụng dịch vụ MB-iBanking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn?
Các nhân tố nhân khẩu học như: giới tính, tuổi tác, thu nhập và trình độ học vấn tác động như thế nào đến quyết định sử dụng dịch vụ internet banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn?

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Các số liệu điều tra khảo sát của khách hàng cá nhân thuộc Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian nghiên cứu: nghiên cứu số liệu thứ cấp trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2019 và số liệu sơ cấp điều tra khảo sát trong tháng 02/2020 đến tháng 05/2020.

1.4. Đóng góp và ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Về mặt lý luận: luận văn sẽ góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ internet banking tại Ngân hàng thương mại.
Về mặt thực tiễn: luận văn đánh giá và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng dịch vụ internet banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn và tình kinh doanh dịch vụ Internet Banking trong giai đoạn 2017 – 2019. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra hàm ý quản trị để có thể phát triển sản phẩm internet banking của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
Các kiến nghị của luận văn có thể được sử dụng để cho các cấp lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn trong việc đánh giá sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ Internet Banking. Luận văn có thế được sử dụng là tài liệu tham khảo cho các trường khối kinh tế và tài chính ngân hàng.

1.5. Kết cấu của luận văn Eximbank internet banking

Chương 1: Giới thiệu đề tài
Chương 2: Giới thiệu dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Chương 3: Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Kết quả nghiên cứu
Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN Eximbank internet banking

2.1. Giới thiệu về dịch vụ MB-iBanking của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn
2.1.1. Dịch vụ MBBank Online
– Gói thu phí: Bao gồm các tính năng trong Gói phi tài chính và các giao dịch sau:
+ Giao dịch chuyển khoản nội bộ MBBank (bằng VND).
+ Giao dịch chuyển tiền trong nước (bằng VND).
+ Giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7
+ Thanh toán hóa đơn hàng hóa dịch vụ cho các NCCDV có kết nối hệ thống với MBBank.
+ Thực hiện các lệnh thanh toán định kỳ, đặt lệnh thanh toán ngày tương lai.

2.1.2. Dịch vụ MBBank Business Online

Áp dụng cho Khách hàng là DN có tài khoản thanh toán mở tại MBBank.
– Gói miễn phí: Bao gồm các tính năng sau về truy vấn thông tin tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản tiền vay, tiền gửi có kỳ hạn, vấn tin lãi suất, tỷ giá, …
– Gói tính phí: Bao gồm các tính năng trong Gói miễn phí và các giao dịch khác sau:
+ Giao dịch chuyển khoản nội bộ MBBank (bằng VND, ngoại tệ).
+ Giao dịch chuyển tiền quốc tế.
+ Thanh toán bảng kê.

eximbank internet banking

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.
  • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để nhận bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *