Quản lý tài chính tại Bệnh viện đa khoa Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Quản lý bệnh viện

Quản lý bệnh viện

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
————

 

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH

 

Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

Họ và tên:

Khóa/Lớp: K24/QLKT4

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Văn Dũng Trường Đại Học Kinh tế – ĐHQGHN

 

Hà Nội, 6/2017

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

 

BHYT Bảo hiểm y tế
BVĐK Bệnh viện Đa khoa
CBCNV Cán bộ công nhân viên
ĐVSN Đơn vị sự nghiệp
GDP Tổng sản phẩm quốc dân
KPCĐ Kinh phí công đoàn
NS Ngân sách
NSNN Ngân sách Nhà nước

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Vì vậy, quản lý tài chính bệnh viện vừa phải huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính; vừa phải nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân. Bên cạnh đó có còn có nhiệm vụ cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. Bên cạnh đó, việc xã hội hóa y tế và ra đời của hệ thống y tế ngoài công lập, một số bệnh viện tư nhân ra đời với các hệ thống y tế ngoài công lập tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, thu hút nhân tài, bác sỹ có chuyên môn giỏi về làm việc, thủ tục hành chính thông thoáng, nhanh gọn, bộ phận chăm sóc cung cấp dịch vụ y tế đến tận nơi. Một số bệnh viện tư thì có cơ chế ưu đãi dành cho người bệnh có thẻ BHYT đến khám và điều trị.

1.2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

luận văn đề xuất các giải pháp khắc phục những bất cập đó, nâng cao chất lượng hoạt động của Bệnh viện.
– Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tài chính của Bệnh viện công lập tuyến huyện;
– Phân tích thực trạng quản lý tài chính tại Bệnh viện đa khoa Lộc Hà, tĩnh Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2016;

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Phạm vi nghiên cứu:
+ Về không gian: Quản lý tài chính Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, tĩnh Hà Tĩnh.
+ Thời gian: Căn cứ số liệu từ năm 2013 – 2016

1.4. Đóng góp mới của luận văn

– Làm rõ thực trạng quản lý tài chính ở Bệnh viện đa khoa Lộc Hà, Hà Tĩnh; chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân.
– Đưa ra được các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính ở Bệnh viện đa khoa Lộc Hà, Hà Tĩnh trong thời gian tới.

1.5. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn bao gồm bốn chương:
– Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý tài chính tại bệnh viện đa khoa tuyến huyện
– Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn
– Chương 3: Thực trạng quản lý tài chính tại bệnh viện Lộc Hà, Hà Tĩnh
– Chương 4: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại bệnh viện Lộc Hà, Hà Tĩnh trong thời gian tới

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYẾN HUYỆN

1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu

– Nguyễn Văn Quang (2016): Quản lý tài chính ở Công ty CP điện tử tin học viễn thông Hà Nội, luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN. 
– Cao Đức Anh (2016): Quản lý tài chính tại Công ty cổ phần công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa dầu khí, luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN. 
– Võ Tá Tuấn Anh (2016): Quản lý nguồn lực tài chính cho chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại Hà Tĩnh, luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN. 

Quản lý bệnh viện

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.
  • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *