Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe ô tô Hyundai của người tiêu dùng tại Hà Nội

quyết định mua

quyết định mua xe ô tô Hyundai của người tiêu dùng

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe ô tô Hyundai của người tiêu dùng tại Hà Nội

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i
DANH MỤC BẢNG ii
DANH MỤC HÌNH VẼ iii
PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUYẾT ĐỊNH MUA 5

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
1.1.1 Các nghiên cứu nước ngoài 5
1.1.2 Các nghiên cứu trong nước: 6
1.1.3 Khoảng trống nghiên cứu 8
1.2. Cơ sở lý luận về quyết định mua của người tiêu dùng 8
1.2.1. Khái niệm người tiêu dùng 8
1.2.2. Mô hình quyết định mua của người tiêu dùng 11
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua của người tiêu dùng 20
1.3. Lựa chọn mô hình và đề xuất giả thiết nghiên cứu của luận văn 27
1.3.1. Lựa chọn mô hình nghiên cứu đề xuất 27
1.3.2. Đề xuất giả thiết nghiên cứu 30
Kết luận chương 1 31

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32

2.1. Thiết kế quy trình nghiên cứu 32
2.2 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu 33
2.2.1 Phương pháp định tính 33
2.2.2. Phương pháp định lượng 37
2.2.3. Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu 38

Kết luận chương 2 42

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUYẾT ĐỊNH MUA XE Ô TÔ HYUNDAI 44

3.1. Tổng quan về thị trường xe ô tô Hyundai tại Hà Nội 44
3.1.1. Lịch sử hình thành Hyundai 44
3.1.2. Thị phần sản phẩm Hyundai trên thế giới 45
3.1.3. Tổng quan về Công ty Cổ Phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam 46
3.1.4. Thị trường HYUNDAI tại Hà Nội 49
3.2. Mô tả mẫu nghiên cứu 51
3.2.1. Thống kê mẫu nghiên cứu theo tuổi 51
3.2.2. Giới tính và đối tượng 52
3.2.3. Phân loại theo mức thu nhập bình quân tháng và theo loại xe định mua 53
3.3. Đánh giá độ tin cậy của thang đo 53
3.3.1. Đánh giá độ tin cậy thang đo 54
3.3.2. Phân tích nhân tố 59
3.3.3. Kết quả phân tích 62
3.4. Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 63
3.4.1. Kiểm định các giả thuyết H1: Rủi ro cảm nhận của khách hàng có liên hệ và tác động đến quyết định mua xe ô tô Hyundai 63
3.4.2. Kiểm định các giả thuyết H2: Các yếu tố về văn hóa và quan niệm xã hội của khách hàng có liên hệ và tác động đến quyết định mua xe ô tô Hyundai 63
3.4.3. Kiểm định các giả thuyết H3: Yếu tố nhóm tham khảo có liên hệ và tác động đến quyết định mua xe ô tô Hyundai 63
3.4.4. Kiểm định các giả thuyết H4: Yếu tố thương hiệu Hyundai có liên hệ và tác động đến quyết định mua xe ô tô Hyundai 64

3.4.5. Kiểm định các giả thuyết H5: Yếu tố nhu cầu và động cơ tiêu dùng có liên hệ và tác động đến quyết định mua xe ô tô Hyundai 64
3.4.6. Kiểm định các giả thuyết H6: Cảm nhận về đặc điểm xe của khách hàng có liên hệ và tác động đến quyết định mua xe ô tô Hyundai 64
3.4.7. Kiểm định các giả thuyết H7: Cảm nhận về tính kinh tế của khách hàng có liên hệ và tác động đến quyết định mua xe ô tô Hyundai 65
3.5. Kiểm định mô hình nghiên cứu 65
Kết luận chương 3 68

CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ QUYẾT ĐỊNH MUA XE Ô TÔ HYUNDAI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 70

4.1 Dự báo nhu cầu thị trường đến năm 2025 70
4.1.1 Dự báo nhu cầu chung cho thị trường Việt Nam 70
4.1.2 Dự báo thị trường hãng xe Hyundai 71
4.2 Đề xuất giải pháp 71
4.2.1 Tăng cường thông tin tham khảo cho khách hàng 71
4.2.2 Giải pháp cho các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe của người tiêu dùng 73
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

STT KÝ HIỆU NGUYÊN NGHĨA
1 TRA Mô hình thuyết hành độp hợp lý
2 TRB Mô hình thuyết hành vi hoạch định
3 EFA Phương pháp phân tích nhân tố khám phá
4 RR Giá trị rủi ro
5 VHXH Giá trị văn hóa xã hội
7 TH Giá trị nhóm tham khảo
8 NCDC Giá trị nhu cầu và động cơ tiêu dùng
9 DD Giá trị cảm nhận đặc điểm xe
10 TKT Giá trị nhóm kinh tế
11 QDM Giá trị quyết định mua xe ô tô

DANH MỤC BẢNG

 

STT BẢNG NỘI DUNG TRANG
1 Bảng 2.1 Tổng hợp các yếu tố hưởng đến quyết định mua xe ô tô Hyundai
34
2 Bảng 3.1 Thống kê số lượng mẫu điều tra theo độ tuổi 51
3 Bảng 3.2 Thống kê số lượng điều tra theo giới tính và đối tượng 52
4 Bảng 3.3 Thống kê theo mức thu nhập bình quân và cỡ xe 53
5 Bảng 3.4 Thang đo Cronbach Alpha 55
6 Bảng 3.5 Kết quả phân tích EFA 62
7 Bảng 3.6 Kết quả phân tích hồi quy 65
8 Bảng 3.7 Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu 67

 

DANH MỤC HÌNH VẼ

 

STT HÌNH NỘI DUNG TRANG
1 Hình 1.1 Quá trình mua hàng của người tiêu dùng 11
2 Hình 1.2 Quyết định mua hàng của người tiêu dùng 14
3 Hình 1.3 Mô hình hành vi sau mua 15
4 Hình 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua 17
5 Hình 1.5 Tháp nhu cầu Maslow 19
6 Hình 1.6 Mô hình hành vi mua của người tiêu dùng 20
7 Hình 1.7 Mô hình thuyết hành động hợp lý 21
8 Hình 1.8 Mô hình thuyết hành vi hoạch định 26
9 Hình 1.9 Mô hình nghiên cứu 27
10 Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu 32
11 Hình 3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh 49

 

PHẦN MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

 

Sự tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization) đã giúp cho ngành ô tô Việt Nam có những sự thay đổi đáng kể, thị trường ô tô Việt Nam sôi động hơn rất nhiều với sự du nhập của hàng loạt các hãng xe vào Việt Nam.
Ngày nay, cùng với sự phát triển, đi lên của xã hội, cũng như sự nâng cao dân trí mà các doanh nghiệp ngành ô tô tại Việt Nam đã bắt kịp thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng về các sản phẩm ô tô trên thị trường Việt Nam hiện nay. Và các doanh nghiệp cũng đã đưa ra các dòng sản phẩm hiểu rõ hơn về xu hướng , hành vi của người tiêu dùng trong việc đưa ra quyết định mua sắm để thay đổi mẫu mã , chất lượng và giá cả sản phẩm của mình để làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam so với các nước trên thế giới ra đời muộn hơn. Thị trường Việt Nam đang là sân chơi của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Hyundai, Toyota, Honda..và cả những doanh nghiệp nội địa. Thị trường xe ô tô phát triển hơn nhờ kinh tế tăng trưởng và sự nỗ lực của Chính phủ trong việc giữ ổn định chính sách. Các hãng xe thì đồng loạt đưa ra những “con bài chiến lược” khiến thị trường ngày càng sôi động hơn. Như Hyundai Elantra 2017 ra mắt vào đầu năm 2017 đã gặt hái được nhiều thành công hay như dòng xe I10 2017 vẫn đang là dòng xe chiếm lĩnh thị trường xe taxi tại Việt Nam. Bên cạnh đó là những mẫu xe của Honda Civic, Toyota Inova cũng vẫn đang giữ được phong độ của mình.
Thị trường ô tô Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ tiến tới giai đoạn “ ô tô hóa” và theo đó, thị hiếu tiêu dùng cũng đang luôn có những thay đổi. Nhu cầu sở hữu xe ô tô ngày càng tăng do sự tiện dụng và thời trang của nó. Sản phẩm cũng luôn phải đáp ứng được những nhu cầu ngày một khắt khe của khách hàng. Xe ô tô hiện nay không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là thứ để khẳng định giá trị, tiềm năng kinh tế và cả cá tính của người sử dụng nó.
Hiện nay, theo Công ty Solidiance, Công ty tư vấn hàng đầu Châu Á, công bố nghiên cứu thị trường xe ô tô Việt Nam, tỷ lệ sở hữu xe ô tô cá nhân ở Việt Nam đạt 18 xe/1.000 dân và dưới mức trung bình so với các nước trong khu vực, dự báo

đến năm 2018, tỷ lệ sở hữu sẽ tăng lên 28 xe/1.000 dân và năm 2025 có thể lên đến 35 xe/1.000 dân. Điều này cho thấy sự phát triển tốt của thị trường Việt Nam. Và các doanh nghiệp đang ngày càng cho ra mắt nhiều hơn các mẫu mã xe hợp với thị hiếu cạnh tranh gay gắt. Khi có một mẫu xe mới của hàng này vừa ra đời thì hãng khác sẽ cho ngày ra một mẫu xe để đấu lại mẫu xe đó.
Tham gia vào ngành công nghiệp ô tô kể từ tháng 6/2009 công ty cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTC) là đơn vị độc quyền phân phối và lắp ráp xe con Hyundai tại Việt Nam.
Dải sản phẩm của Hyundai tại Việt Nam rất rộng với 15 mẫu xe đủ các phân khúc (so với Honda chỉ 4 mẫu xe, Ford 6 mẫu xe, Toyota 10 mẫu xe, Kia Trường Hải 10 mẫu xe) và địa bàn phân phối rộng khắp cả nước (18/63 tỉnh thành). Bởi vậy, so với các hãng khác, khách hàng của Hyundai tại Việt Nam khá đa dạng về địa bàn sinh sống, độ tuổi, kinh nghiệm mua xe…
Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt như ngày nay, để duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường xe ô tô, Hyundai Thành Công cần xác định được đúng thị hiếu của người tiêu dùng , thái độ của người tiêu dùng với từng loại xe này. Trước thực trạng đó, tác giả chọn đề tài “ Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe ô tô Hyundai của người tiêu dùng tại Hà Nội” nhằm phân tích, khám phá và đo lường các yếu tố tác động đến xu hướng chọn mua của người tiêu dùng cũng như thái độ của họ với những mẫu xe Hyundai và từ đó giúp Công ty Cổ Phần Hyundai Thành Công Việt Nam có cách nhìn, định hướng hợp lý trong chiến lược kinh doanh nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, sự thỏa mãn của khách hàng để có thể đứng vững trên thị trường, phát triển thương hiệu và thu được lợi nhuận tối đa.
Và thông qua việc phân tích, đo lường những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua dự kiến sẽ giúp cho các nhà quản trị Công ty Cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam đưa ra được những quyết định Marketing tác động tích cực đến động thái của người tiêu dùng đối với xe Hyundai.

2. Câu hỏi nghiên cứu

 

– Các nhân tố nào ảnh hưởng tới quyết định mua xe ô tô Hyundai của người tiêu dùng tại Hà Nội?
– Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định mua xe ô tô Hyundai của người tiêu dùng tại Hà Nội?
– Những giải pháp nào cho doanh nghiệp nhằm thu hút người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm xe ô tô Hyundai tại Hà Nội ?

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

– Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu là phát hiện và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe ô tô Hyundai của người tiêu dùng tại Hà Nội và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động, từ đó đề xuất một số giải pháp Marketing cho sản phẩm Công ty Cổ Phần Hyundai Thành Công Việt Nam.
– Nhiệm vụ của nghiên cứu là Tuân thủ các bước của quy trình nghiên cứu một cách nghiêm túc nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra với phương pháp nghiên cứu phù hợp.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu : Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe ô tô Hyundai tại Hà Nội. Đối tượng khảo sát là khách hàng cá nhân biết đến xe ô tô Hyundai. Cụ thể khách hàng cá nhân được nghiên cứu ở đây bao gồm những khách hàng biết đến dòng xe hơi Hyundai, những khách hàng đã sử dụng ô tô nhưng chưa từng sử dụng xe ô tô Hyundai và những người đã từng sử dụng xe ô tô Hyundai, để phục vụ nhu cầu cá nhân, loại xe du lịch, dưới 9 chỗ ngồi.
– Phạm vi nghiên cứu : Nghiên cứu các biến số ảnh hưởng đến quyết định mua xe ô tô Hyundai của nhóm khách hàng cá nhân, tại Hà Nội được thực hiện trong thời gian 5 năm từ năm 2013 đến năm 2017.
– Không gian nghiên cứu : Tại 9 đại lý ủy quyền chính thức của Hyundai Thành Công tại Hà Nội.

5. Những đóng góp của luận văn

– Về mặt khoa học: Luận văn đã bổ sung, làm rõ khung lý thuyết nghiên cứu về quyết định mua của người tiêu dùng dựa trên cơ sở tổng quan các công trình

nghiên cứu trong và ngoài nước. Cụ thể, luận văn đã xác định cách tiếp cận chi tiết, đầy đủ những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến quyết định của người tiêu dùng giúp cho doanh nghiệp đặc biệt Công ty Cổ Phần Hyundai Thành Công đưa ra được những chiến lược phù hợp với môi trường cạnh tranh hiện nay.
– Về mặt thực tiễn: luận văn đã xây dựng luận cứ khoa học xác định những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe ô tô của người tiêu dùng và từ đó Công ty Cổ phần Hyundai Thành Công đưa ra chiến lược trong việc điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách hiệu quả.

6. Kết cấu của luận văn Phần mở đầu

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quyết định mua Chương 2 Phương pháp nghiên cứu
Chương 3 Đánh giá thực trạng quyết định mua xe ô tô Hyundai của người tiêu dùng Chương 4 Đề xuất giải pháp và kiến nghị quyết định mua xe ô tô Hyundai của người tiêu dùng
Kết luận

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUYẾT ĐỊNH MUA

 

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu

Nghiên cứu hành vi con người đã được đề cập và tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau, trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nghiên cứu về hành vi tiêu dùng cũng được các nhà nghiên cứu tiếp cận với nhiều loại sản phẩm dịch vụ khác nhau, với các đối tượng khác nhau như các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức. Trong phạm vi luận văn, tác giả sẽ đề cập đến các nghiên cứu trước đây liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng cá nhân, bao gồm trong nước và quốc tế.

1.1.1 Các nghiên cứu nước ngoài

Trong nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe ô tô tại Đài Loan. Nghiên cứu của Chang & Hsiao (2011), cho thấy các thành phần chất lượng và giá cả là các nhân tố có ảnh hưởng đến quyết định mua xe ô tô có gắn hệ thống hỗ trợ thông tin CIS (car infotainment system) ở thị trường Ðài Loan. Hay tại thị trường Trung Quốc, nghiên cứu của Shuyuan Xiao và WeiHe tại University West,

quyết định mua
dịch vụ viết thuê luận văn

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.
  • Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:

download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *