Công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây

thẩm định dự án đầu tư

Công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây

Công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Lý luận chung về tín dụng ngân hàng và thẩm định dự án đầu tư 

1.1 Hoạt động tín dụng của NHTM 5
1.1.1 Khái niệm NHTM 5
1.1.2 Hoạt động tín dụng của NHTM 7
1.2 Công tác thẩm định dự án đầu tư 8
1.2.1 Dự án đầu tư 8
Tóm tắt chương 1 23

Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây.

2.1 Giới thiệu về BIDV Hà Tây 25
2.1.1 Tổng quan về BIDV Hà Tây 25
2.2 Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại BIDV Hà Tây 40
2.2.3 Ví dụ nghiên cứu tình huống thẩm định dự án đầu tư “Máy đào bánh lốp tại BIDV Hà Tây 74
2.3 Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư tại BIDV Hà Tây 88
2.3.1 Những kết quả đạt được 88
Tóm tắt chương 2 98

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây.

3.1 Định hướng phát triển công tác thẩm định dự án đầu tư tại BIDV Hà Tây 100
3.1.2 Định hướng phát triển công tác thẩm định dự án đầu tư 101
3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại BIDV Hà Tây.. 102
3.2.1 Chú trọng chuyên môn hóa công tác thẩm định dự án đầu tư 102
3.2.4 Hiện đại hóa thiết bị và cơ sở vật chất 116
3.3 Một số kiến nghị 116
3.3.1 Kiến nghị với BIDV Hội sở 117
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 117
3.3.3 Với Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan 118
Tóm tắt chương 3 120
KẾT LUẬN 121
TÀI LIỆU THAM KHẢO 122
PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
2 CBQHKH Cán bộ Quan hệ khách hàng
3 DAĐT Dự án đầu tư
4 DN Doanh nghiệp
5 DPRR Dự phòng rủi ro
6 LSCK Lãi suất chiết khấu
7 NHNN Ngân hàng Nhà nước
8 NHTM Ngân hàng thương mại
9 QHKH Quan hệ khách hàng
10 SXKD Sản xuất kinh doanh
11 TCTD Tổ chức tín dụng
12 TSCĐ Tài sản cố định

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay hệ thống ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn, thử thách cùng với sự khủng hoảng chung của nền kinh tế. Việc cho vay theo các dự án chững lại và đặc biệt cho vay theo dự án cần lượng vốn lớn cùng thời gian dài nên rủi ro với hệ thống ngân hàng ngày càng nghiêm trọng. Như vậy có thể thấy rằng muốn đạt được hiệu quả cao khi cho vay nói chung và cho vay theo dự án nói riêng thì việc thẩm định dự án đầu tư (DAĐT) là một khâu rất quan trọng trong quy trình nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại (NHTM).

2. Tình hình nghiên cứu

Về mặt cơ sở lý thuyết của công tác thẩm định DAĐT tại ngân hàng thì đã có nghiên cứu của Tiến sỹ Nguyễn Minh Kiều với cuốn “Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng”. Ngoài ra còn có giáo trình “Lập dự án đầu tư” của PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt. Về mặt thực tiễn thì có rất nhiều nghiên cứu của các học viên cũng như sinh viên các trường Đại học trong cả nước về vấn đề này. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Luận văn phân tích và luận giải về mặt lý luận và thực tiễn tính chất của DAĐT và công tác thẩm định DAĐT.
Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác thẩm định DAĐT tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây (BIDV Hà Tây), luận văn rút ra những tồn tại và nhược điểm phải khắc phục để hoàn thiện trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Nghiên cứu tại BIDV Hà Tây

– Nghiên cứu thẩm định DAĐT trên các khía cạnh thẩm định tài chính, thẩm định kinh tế – xã hội (không đi sâu vào nghiên cứu thẩm định kỹ thuật)
– Thời gian: Trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay.

5. Phương pháp nghiên cứu

Thu thập số liệu thực tế từ BIDV Hà Tây và Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam. Luận văn sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp và so sánh trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng.

6. Dự kiến những đóng góp mới của luận văn

– Về mặt thực tiễn: Phân tích thực trạng công tác thẩm định DAĐT của BIDV Hà Tây trong những năm gần đây. Từ đó rút ra những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại và chỉ ra nguyên nhân. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại, giải quyết vướng mắc, nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác thẩm định DAĐT tại BIDV Hà Tây trong thời gian tới.

7. Kết cấu của luận văn

Chương 1: Lý luận chung về tín dụng ngân hàng và thẩm định dự án đầu tư 

Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây.

Chương 1: Lý luận chung về tín dụng ngân hàng và thẩm định dự án đầu tư 

1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI và Thẩm định dự án đầu tư

1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại

Trong nền kinh tế luôn luôn xảy ra hiện tượng cùng một lúc có những chủ thể kinh tế tạm thời dư thừa về vốn trong khi lại có những chủ thể kinh tế khác có nhu cầu cần bổ sung vốn. Hiện tượng này đòi hỏi phải có sự điều hòa vốn từ nơi dư thừa đến nơi đang thiếu hụt vốn. Trải qua quá trình hình thành và phát triển lâu dài, ra đời từ cuối thế kỉ XIX. NHTM được coi là một trung gian tài chính quan trọng trong hệ thống tài chính. Hoạt động chủ yếu của NHTM là chuyển tiền tiết kiệm thành đầu tư. Thông qua NHTM, vốn nhàn rỗi từ những người không có nhu cầu hoặc không có khả năng đầu tư đến những người có nhu cầu, có khả năng đầu tư nhưng thiếu hoặc không có vốn. Với chức năng là kênh dẫn vốn gián tiếp từ người tiết kiệm đến nhà đầu tư.

thẩm định dự án đầu tư

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *